PRAVILA VELIKE NAGRADNE IGRE

KK SIXT PRIMORSKA

Zadolžitev igralcev

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. Člen

KK Sixt Primorska, Krpanova ulica 7, 6000 Koper-Capodistria (v nadaljevanju: organizator) po teh pravilih prireja nagradno igro na področju Republike Slovenije.

POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE

 1. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Slovenije, ki bodo od 29.11.2016 do 14.5.2017 na spletni strani www.kkprimorska.si oddali zadolžitev, ki naj jo opravi košarkar. Udeleženci nagradne igre lahko svojo napoved oddajo za vsakega košarkarja, saj se bodo le-ti skupaj z nalogami zamenjali vsakih 14 dni.

Košarkarji, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati.

 

POTEK NAGRADNE IGRE

 1. člen

Nagradna igra poteka od 29.11.2016 do 14.5.2017 in je objavljena na spletni strani kkprimorska.si.

 

NAGRADE

 1. člen

Nagradna igra ima (1) glavno nagrado ter nagrade od 2. do 10. mesta, eno (1) nagrado ob koncu obdobja vsakega košarkarja ter nagrade od 2. do 10. mesta in eno (1) mesečno nagrado ter nagrade od 2. do 10. mesta in sicer:

Glavne nagrade po koncu nagradne igre:

 • 1. nagrada: ogled tekme Lige NBA v ZDA in sezonska vstopnica za tekme KK Sixt Primorska 2017/18
 • 2.-5. nagrada: televizor
 • 6.-10. nagrada: majica KK Sixt Primorske

Mesečne nagrade:

 • 1. nagrada: vikend paket v tujini in vstopnica za vse domače tekme KK Sixt Primorska v naslednjem mesecu
 • 2.-9. nagrada: majica KK Sixt Primorske

Nagrade po glasovanju za vakega košarkarja:

 • 1. nagrada: tablica in možnost sodelovanja pri zadolžitvi igralca
 • 2.-9 nagrada: majica KK Sixt Primorske

 

Nagrade niso zamenljive, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo.

 

ŽREBANJE NAGRAD

 1. člen
V žrebanju za nagrade sodelujejo vsi, bodo v času trajanja nagradne igre določili nalogo košarkarja in izpolnili obrazec s podatki. Žrebanje bo izvedeno v prostorih KK Sixt Primorska.
Žrebanje za nagrade bo objavljeno v roku enega dne po zaključku vsake izmed akcij posameznega košarkarja, vsak mesec in ob koncu celotne akcije, maja 2017 na spletni strani kkprimorska.si. Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.

 

PREVZEM NAGRAD

 1. člen

Nagrajenec bo prejel nagrado v roku enega meseca po žrebu z izjemo vikend paketa v tujino, ki ga bodo vsi nagrajenci (6) skupaj koristili med 27. in 28. majem 2017. Organizator in nagrajenec se dogovorita glede prevzema glavne nagrade.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 1. člen
Nagrajenec je po Zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja.
Organizator bo za nagrajenca od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati nagrajenec sam.

 

 1. člen
Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo osebne podatke nagrajenca uporabljal za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri in plačila akontacije dohodnine. Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da do preklica sodelujočega vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov za namene obveščanja o nagradni igri in ostalih aktivnostih kluba. Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije.
Skladno s 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko oseba, na katero se osebni podatki nanašajo, zaprosi pri upravljavcu osebnih podatkov za njihovo posredovanje. Upravljavec zbirke osebnih podatkov bo podatke sporočil najkasneje v roku 15 dni po prejemu zahteve oz. v enakem roku sporočil, da podatkov ne bo posredoval. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – KK Sixt Primorska

 

 1. člen

Prireditelj se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.

 

 1. člen

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Kopru.

 

OBVEŠČANJE

 1. člen
Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen po elektronski pošti, najkasneje v 14 dneh po zaključku žreba. V kolikor nagrajenec v roku štirinajstih dni od datuma prejema obvestila, da je bil izžreban, organizatorju ne sporoči popolnih podatkov (ime, priimek, naslov, elektronska pošta, davčna številka), mu nagrada ne pripada. Nagrajenec se strinja, da se njegova fotografija objavi na spletni strani oz družbenih omrežjih organizatorja. Izžrebanec bo objavljen na spletni strani kkprimorska.si.
Če izžrebanec obvestila o nagradi ne prejme kljub temu, da je bil izžreban, je dolžan organizatorja o tem obvestiti najkasneje v 15 dneh po zaključku nagradne igre.

 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

 1. člen
Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri s Prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. Pravila pričnejo veljati po tem, ko so bila javno objavljena. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri.
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizator prav tako ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne podatke.
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kopru.

 

 1. Člen

Pravila začnejo veljati 29.11.2016.

Koper, 28.11.2016 KK Sixt Primorska

SPONZORJI

TEKMOVANJA

×

Spremljajte nas